№ 31 (2021): Педагогічна освіта: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 31 (2-2021). Київ: Міленіум, 2021. 418 c.
(Index Copernicus), категорія Б.

Опубліковано: 2022-01-10

Статті