МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.249-260

Анотація

У статті розглядаються методичні особливості викладання молекулярної біології на кафедрі біології та методики її викладання К-ПНУ імені Івана Огієнка. Проаналізовано навчально-методичне забезпечення дисципліни; наведено особливості проведення лекцій та практичних занять; охарактеризовано особливості організації самостійної роботи студентів; визначено ефективні методи контролю знань здобувачів освіти. Так, на кафедрі розроблено навчально-методичний комплекс з дисципліни, який включає робочу програму, конспекти лекцій, плани практичних занять з методичною рекомендацією до їх виконання, завдання для самостійної роботи, тестові завдання та задачі для поточного і підсумкового контролю. Розроблені мультимедійні супроводи лекцій, які розкривають в повному обсязі проблемні питання відповідних тем. Для ефективної самостійної роботи студентів розроблені методичні рекомендації, що містять усі завдання, в тому числі матеріали для самоконтролю рівня засвоєння знань студентами; працює віртуальне освітнє середовище на базі системи управління навчанням Moodle. Зазначається, що самостійна робота розвиває працездатність, дисциплінує, підтримує зацікавленість у навчанні. Серед сучасних підходів до викладання дисципліни використовуються активні методи навчання – відео-лекції, обговорення проблемних питань, методи групової дискусії, підготовка виступів на певні теми, які сприяють формуванню у студентів необхідних компетенцій, навичок публічного виступу, вміння оформлення результатів своєї роботи, вміння працювати в команді тощо. Зазначається, що перспективою подальших досліджень є пошук ефективних засобів мотивації студентів до навчання, створення власних каналів навчального характеру у соціальних мережах, розробка електронних посібників контролю знань студентів.

Біографії авторів

Інна Дмитрівна Григорчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її викладання

Наталія Вікторівна Казанішена, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики її викладання

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26