МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ 3D АТЛАСІВ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.174-185

Анотація

У статті висвітлено результати експериментально-дослідної роботи, проведеної з метою теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки ефективності методики використання 3D атласів з анатомії людини у професій ній підготовці вчителів у закладах вищої освіти. Для визначення ефективності методики використання 3D атласів з анатомії людини в Хмельницькому національному університеті проведено педагогічний експеримент. В експерименті брали участь 144 студенти спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і Середня освіта (Фізична культура). Для проведення експерименту були виділені контрольні та експериментальні групи студентів. В експериментальних групах реалізовувалася методика використання 3D атласів з анатомії людини, що передбачала впровадження у підготовку май бутніх вчителів оn-line сервісів «BioDigital» і «Anatomyka: Human Anatomy Atlas». Обробка експериментальних даних здій снювалась методами математичної статистики. В результаті узагальнення результатів дослідження встановлено, що у групах, де впроваджувалася експериментальна методика, відсоток студентів з високим рівнем сформованості знань з анатомії людини збільшився, а з низьким рівнем – зменшився. Також в експериментальних групах, порівняно з контрольними групами, зросла успішність і якість навчання. Це свідчить про ефективність методики використання 3D атласів з анатомії людини у професій ній підготовці вчителів. Обґрунтовано, що використання 3D атласів з анатомії людини у підготовці май бутніх вчителів відповідає вимогам і потребам сучасних студентів, сприяє ефективному використанню засобів наочності, підвищує мотивацію до навчання, забезпечує індивідуалізацію навчання і надає додаткові зручності під час самостій ної роботи.

Біографія автора

Галина Анатоліївна Білецька, Хмельницький національний університет Хмельницький, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри екології та біологічної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26