ВПЛИВ КЕРІВНИКА ОРКЕСТРОВОГО КОЛЕКТИВУ НА ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ОРКЕСТРАНТІВ У ПРОЦЕСІ РЕПЕТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.357-366

Анотація

У публікації розглядається внутрішня рефлексія оркестрових музикантів, яка є ключовою складовою самооцінки і проєкцією самосвідомості й особистісного ставлення до самого себе та навколишнього світу. Самооцінка в такому випадку виступає внутрішнім індикатором суб’єктивного аналізу, на який постійно звіряється акцептор аналітичного процесу. Однак заключна роль у формуванні рефлексивності особистості належить педагогу і, відповідно, тим формам і методам навчання, які він застосовує в педагогічному процесі. Дана діяльність детермінує розвиток самосвідомості шляхом формування психопедагогічних ціннісних установок, понять, орієнтацій та ідей. Особистість у такій площині дослідження виступає як передумова і результат змін, що спричиняє суб’єкт своєю діяльністю у мотиваційно-смислових утвореннях, взаємодіючи з феноменологічними принципами. В оркестровому колективі, співпрацюючи з іншими оркестрантами і піддаючись впливу оточення, відбувається перетворення особистих переконань і формування індивіда як особистості. Таким чином, індивід, що сприймає музичний матеріал, повинен розглядатися не ізольовано, а як суб’єкт міжособистісних відносин у творчому оркестровому колективі. Відтак, у процесі оркестрового музикування в оркестрантів на початковому етапі опанування музичним матеріалом переважає спрямованість безпосередньо на процес і результат групової діяльності з яскраво вираженою експресивною орієнтацією. У процесі таких систематичних занять, які стимулюють не тільки технічноінструментальну, а й експресивну орієнтацію, спостерігається не лише відображення музичних творів у свідомості музиканта, а й відбувається формування конкретного змісту художньо-виконавської діяльності оркестрового музикування. Звідси ми можемо констатувати факт тісного взаємозв’язку індивідуальних комунікативних характеристик з рефлексивними особливостями особистісних якостей, що формуються у студентському оркестровому колективі.

Біографії авторів

Геннадій Миколайович Фіськов, Рівненський державний гуманітарний університет м. Рівне

заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри народних інструментів Рівненський державний гуманітарний університет, директор Рівненського музичного фахового коледжу

Олег Петрович Палаженко, Рівненський державний гуманітарний університет м. Рівне

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри духових та ударних інструментів

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26