РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.261-271

Анотація

У статті розкрито особливості формування професійної компетентності майбутніх медиків у контексті впливу на цей процес інтерактивних технологій. Встановлено, що професійно-компетентнісна підготовка майбутніх медичних працівників повинна відбуватися у відповідності до вимог інформаційного суспільства, оскільки інформаційні процеси, що прослідковуються в освітньому процесі, ставлять на перше місце професійну компетентність, яку мають здобути здобувачі медичної освіти. В основі формування професійної компетентності майбутнього медика лежать знання та вміння діагностувати захворювання, лікувати захворювання та проводити профілактику захворювань. У ході такого процесу, а також зі сторони впливу здобутих операційної компетентності, конгнітивної компетентності, організаційної компетентності, аналітичної компетентності, прогностичної компетентності, рефлексивної компетентності, комунікативної компетентності та проєктної компетентності відбувається формування професій ної компетентності май бутнього медичного працівника. Формування професійної компетентності майбутнього медика має відбуватись, перш за все, на засадах змістовно розроблених професійних освітніх програм із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій у процесі організації навчальної діяльності здобувачів медичної освіти. Навчально-професійна підготовка майбутнього медичного працівника із застосуванням інтерактивних технологій в освітньому процесі впливає також на формування загальної компетентності майбутнього медика, адже вони вчаться працювати у команді, приймати рішення у вирішенні складних життєвих та наукових проблем, розробляти та реалізовувати проєкти, творчо мислити, за деяких обставин брати на себе керівні функції у здій снення професій ної діяльності. Для підвищення знань, умінь та формування професій ної компетентності студентам – май бутнім медичним фахівцями у навчальнопізнавальній та май бутній професій ній діяльності доцільно користуватись такими онлай н-платформами як BritishMedicalJournal, INgenius, Medscape, NewsMedical, Prometheus, Coursera, Sermo, Medtube, Epocrates, а також електронними навчальними матеріалами, електронними тренажерами, різними мультимедій ними програмами, мобільними додатками.

Біографії авторів

Наталія Михайлівна Димар, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ

асистент кафедри біології

Неоніла Іванівна Корильчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Тернопіль

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри «Первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини»

Тетяна Олександрівна Стриженко, Харківська медична академія післядипломної освіти Харків

старший викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26