КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.94-104

Анотація

У статті розкривається сутність кластерного підходу до становлення і розвитку інноваційних закладів загальної середньої освіти в умовах гірського середовища. Наголошується, що простір пов’язаний з компонентами життєдіяльності людини, категоріями сенсів її життя. Наголошується, що освітній кластер – це педагогічна реальність, яка виявляється там, де освіта є системотворчим і ресурсозберігаючим чинником розвитку людини. Автор вказує, що інноваційні заклади освіти відповідаючи на виклики сучасного соціуму стають реальними співтворцями цілісного соціокультурного простору певного регіону, а не просто установами, де реалізуються визначені стандарти або ж інноваційні концепції освітньої діяльності. Вказується, що під освітнім простором розуміємо конкретний, близький для кожної дитини простір, за допомогою якого вона включається в культурні зв’язки суспільства і де набуває перший досвід самостійної дослідницько-пошукової діяльності та формування предметної компетентності. Метою статті є розкриття специфіки кластерного підходу до розвитку інноваційних закладів загальної середньої освіти. Завдання статті полягає в тому, щоб схарактеризувати сутність діяльності кластерів у системі освіти регіону; визначити специфіку кластерного підходу до діяльності інноваційних закладів освіти; розкрити потенціал кластерного підходу та показати перспективи його подальшого розвитку. Вказується на те, що під освітнім кластером розуміють цілісну мережу виробників і споживачів освітніх послуг і технологій, діяльність яких ґрунтується на позитивних синергетичних ефектах освітньої агломерації. Визначаються принципи організації освітнього кластера гірської школи із врахуванням статутних засад діяльності опорних закладів освіти. До провідних принципів відносяться: автономність і відповідальність; гуманістична спрямованість, колегіальність і публічність прийняття управлінських рішень; громадсько-державне управління; узгодженість та партнерська взаємодія. Зазначається, що діяльність освітнього кластера сприяє налагодженню ефективної співпраці органів місцевої влади і громади; усвідомленню освітньо-виховної місії і цінності опорної школи як центру консолідації зусиль громади, школи і місцевих підприємств з метою проведення демократичних освітніх перетворень у громаді.

Біографія автора

Інна Богданівна Червінська, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки початкової освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26