ЕД’ЮТЕЙНМЕНТ У ФОРМУВАННІ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.292-301

Анотація

У статті розглядається проблема формування цифрової компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту. Автор досліджує сутність понять «цифрова компетентність», «ед’ютейнмент», «майбутній керівник вокального ансамблю», визначає зміст цих понять. Висвітлено аналіз ключових понять дослідження у працях вітчизняних за зарубіжних науковців. Досліджено, що в умовах нинішнього невпинного цифрового прогресу та цифровізації суспільства цифрова компетентність набуває першочергового значення для успішного проведення як освітньо-наукової, так і педагогічної діяльності, особливо в умовах дистанційного навчання, коли здобувачі освіти знаходяться на в аудиторії, а віддалені від викладача та один від одного і здійснюють освітній процес в індивідуальному темпі. Обґрунтовано роль володіння цифровою компетентністю та ед’ютейнментом майбутнім керівником вокального ансамблю як чинниками успішного освітнього процесу та фахової діяльності. Здійснено аналіз програмного забезпечення, у тому числі «хмарних сервісів» (Zoom, Google Meet, Skype, Viber, Telegram). Наведено приклади поєднання засад цифрової компетентності та ед’ютейнменту у формуванні методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю. У процесі написання статті відбувалося спостереження за функціонуванням та особливостями організації освітнього процесу, в тому числі дистанційно із використанням «хмарного» програмного забезпечення системи moodle інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, основними завданнями якої є надання освітньому процесу мобільності та нівелювання дискомфорту здобувача освіти, в тому числі і майбутнього керівника вокального ансамблю завдяки сформованій цифровій компетентності та з використанням засад ед’ютейнменту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26