ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.301-314

Анотація

У статті розкрито значення використання хмарних технологій під час навчання на сучасному етапі розвитку ІКТ у процесі підготовки магістрів з інформацій них технологій. Окреслено основні проблеми та особливості проведення освітнього процесу з використанням хмарних технологій в умовах запровадження технологій дистанцій ного навчання в закладах вищої освіти, які передбачають інші засоби, методи, інші способи взаємодії викладача і студента, вимагають особливої підготовки всіх учасників освітнього процесу, оперуванням методикою ї ї впровадження. З метою підвищення ефективності освітнього процесу в онлай н середовищі авторами розкрито особливості використання хмарних технологій під час дистанцій ного навчання у закладах вищої освіти, та на прикладі використання дистанцій них курсів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка підготовки магістрів на спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за освітньо-професій ною програмою Освітні вимірювання. Особливу увагу приділено розкриттю особливостей використання хмарних технологійпід час дистанцій ного навчання викладачами закладів вищої освіти під час пандемії COVID-19. Це досягається за допомогою аналізу даних, які допомогли проаналізувати тенденції досліджуваної області. У дослідженні проводився аналіз, систематизація наукових джерел з досліджуваної проблематики; визначено основні проблеми, що виникають при організації та впровадженні хмарних технологій в умовах дистанцій ного навчання в закладах вищої освіти. Закцентовано увагу на відмінності дистанцій ної форми освіти, як окремої форми здобуття освіти, та впровадження хмарних технологійнавчання в освітнійпроцес закладів вищої освіти. Наразі в умовах переходу від режиму віддаленого навчання до якісної онлай н освіти, коли з метою реалізації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень активно впроваджуються хмарні технології , питання як забезпечити ефективну організацію та проведення освітнього процесу, потребує вивчення та уточнення.

Біографії авторів

Ростислав Васильович Моцик, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Віктор Сумуїлович Щирба, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерних наук

Олексій Павлович Муковіз, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії початкового навчання

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26