МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ТА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.81-93

Анотація

У статті розглядаються проблеми модернізації змісту освіти, досліджуються особливості розвитку шкільної та вищої педагогічної освіти як взаємозалежних систем. Обґрунтовано необхідність визначення спільних та диференційованих концептуальних підходів до модернізації змісту освіти та технології роботи з ним, орієнтуючись на сучасні освітні стандарти. Доведено, що таким чином забезпечується неперервність навчання школярів, студентів, фахівців стосовно розвитку інформаційної компетентності упродовж життя. Проаналізовано можливості всіх суб’єктів освітніх систем в об’єднанні та координації спільних зусиль. Предметом інтересу є продуктивні форми співпраці науковців, викладачів, студентів у межах їхніх можливостей та компетентностей на етапі переходу до компетентнісної освіти. Залучення всіх зацікавлених сторін не тільки підвищує рівень обізнаності про освітні інновації, але й практичну здатність впроваджувати їх у свою освітню чи професійну діяльність. Проблема також трактується як чинник реалізації компетентнісної освіти шляхом поступового розвитку компетентностей (навчальних, професійних, життєвих). Вони включають здатністьефективно працювати з різними джерелами інформації, які на базовому інституційному рівні закладені у підручнику. Мова йде не лише про традиційне ускладнення змісту освіти, а й про технології роботи з ним. Йдеться про персоналізовані методи роботи з текстом, інформацією шляхом її аналізу, відбору, структурування, наповнення особистими смислами в контексті вже сформованого досвіду. Обґрунтовується позиція, що цей вид діяльності повинен стати предметом самодослідження для студента, поступово збільшуючи частку функцій самоуправління у цьому складному процесі.

Біографія автора

Тетяна Йосипівна Франчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу наукової роботи

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26