Редакційний штат

Голова редакційної колегії

Бахмат Наталія Валеріївна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Виконавчий редактор

Коваленко Олена Михайлівна, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна

Редакційна колегія

Саєнко Володимир Григорович, Вища школа управління та адміністрування в Ополе, Республіка Польща

Седлакчек-Швед Олександра, Університет Яна Длугоша в Ченстохово, Республіка Польща

Фаснерова Мартіна, Палацкий університет Оломоуц, Чехія

Галаманжук Леся Людвигівна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Грибан Григорій Петрович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

Дудорова Людмила Юріївна, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Лабунець Віктор Миколайович, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Матвієнко Олена Валеріївна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Павлюк Євген Олександрович, Хмельницький національний університет, Україна

Терентьєва Наталія Олександрівна, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Україна

Фрицюк Валентина Анатоліївна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

Федірчик Тетяна Дмитрівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Асоційовані редактори

Андрощук Ігор Петрович, Хмельницький національний університет, Україна

Андрощук Ірина Василівна, Хмельницький національний університет, Україна

Валат Войжеш, Жешувський університет, Жешув, Республіка Польща

Гевко Ігор Васильович, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, Україна

Демченко Олена Петрівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

Карташова Любов Андріївна, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Україна

Любарець Владислава Вікторівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна

Мартинець Лілія Асхатівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна