ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.271-281

Анотація

Розглядаючи просвітницьку діяльність, як найвищу ступінь педагогічної творчості майбутнього вчителя музичного мистецтва, яка забезпечує модернізацію різних ланок загальноосвітньої, музичної освіти і сприяє розвитку сталого інтересу до опанування й впровадження в музично- педагогічну практику інноваційних технологій, ми звертаємо увагу на вагомість даної проблеми в системі сучасної фахової підготовки студентів. У статті висвітлено сутність поняття «просвітницько-педагогічна діяльність», розглянуто значення професійних вмінь, які реалізуються у формі просвітницько-педагогічної діяльності, як одного з основних чинників діяльності вчителя музичного мистецтва, що впливає на музично-естетичний та творчий розвиток учнів, розкрито взаємопов’язані рівні внутрішньої регуляції означеного феномена. Саме інноваційний підхід, як інноваційна система поглядів, що об’єднана єдиним фундаментальним задумом, має спряти підвищенню ефективності педагогічного впливу на зростання художньої свідомості, музичної культури учнів завдяки оновленню форм і методів просвітницької роботи, в основі яких висхідним пунктом стають їх відповідність стану інформаційно-комунікативного розвитку суспільства та актуальні музичні інтереси сучасної молоді. У процесі дослідження визначено, що ефективність формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницько-педагогічної діяльності на засадах застосування інноваційних технологій та її теоретико-методичне обґрунтування може здійснюватися за таких основних педагогічних умов: актуалізації життєтворчої мотивації студентів у прагненні до самостійного наукового пізнання, активної професійної позиції, здатності до постійного фахового розвитку; наявності комплексу знань, умінь та навичок щодо можливості самореалізації та самоствердження особистості у процесі просвітницько-педагогічної діяльності; сформованості ціннісної установки на самореалізацію у позанавчальній просвітницькій діяльності; стимуляції інноваційного навчання інтерактивними засобами; використанні в педагогічній практиці форм, методів і засобів мистецьких інновацій, новаторства та самоосвіти, створення нових оригінальних методів навчання; формуванні у студентів позитивного ставлення до просвітницько-педагогічної діяльності; інтеграції різновидів діяльності студентів, спрямованих до досягнення мети; забезпечення освітнього процесу сучасними технічними засобами (відео і аудіоапаратурою, Інтернет та іншими медіатехнологіями), навчально-методичною літературою даного напряму.

Біографії авторів

Жанна Юріївна Карташова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

Віктор Миколайович Лабунець, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26