Про журнал

НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ "ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"

Рік заснування: 2009.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15071-3643Р від 24.04.2009 р.
Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки НАПН України включено:
- до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», педагогічні спеціальності – спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975»;
- до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH;
- до вітчизняних баз даних: «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського НАН України з 2011 р., Національний репозитарій академічних текстів (електронна версія видання розміщується в репозитарію університету: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/119, що є інституціональним учасником), Open Ukrainian Citation Index з 2018 р.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, польська.
Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України.
Головний редактор: Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна.

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов'язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у цьому збірнику.