«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛІН З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.196-208

Анотація

У статті проаналізовано інноваційні підходи до введення дисциплін з охорони здоров’я в систему підготовки майбутніх працівників освіти, зокрема, основна увага зосереджена на визначення інтегрованих показників та критеріїв сформованості різних професійних компетентностей студентів з дисципліни «Основи медичних знань». Метою статті є визначенні теоретико– методологічних та практичних положень, інноваційних підходів до введення дисциплін з охорони здоров’я та основ медичних знань в систему підготовки майбутніх працівників закладів вищої освіти. На основі аналізу літературних джерел було визначено, що викладання основ медичних знань студентам у закладів вищої освіти, дає змогу розвинути у них знання, вміння та навички щодо охорони здоров’я та надання першої медичної допомоги в будь-яких життєвих ситуаціях. Якісний аналіз емпіричних даних показує, що більшість студентів закладів вищої освіти визначають проблеми, які є першочерговими в інформаційному просторі (соціально значущі інфекційні хвороби, їх виявлення та усунення та здоровий спосіб життя, його характеристика), хоча про деякі напрямки з основ медичних знань, які також є достатньо суттєвими для соціального оточення, їм просто не надавали відповідної інформації, саме тому вони їх не визначали, як інтегративними та суттєвими для подальшої власної професійної діяльності. Цікавим, з нашої точки зору є те, що студенти достатньо поверхово розуміють сутність медичних понять, особливо їм важко диференціювати інформаційний зміст матеріалів, який є різнобічний та різноманітний, іноді не достовірний у багатьох інформаційних джерелах. Кількісна та якісна характеристика емпіричного вивчення вказаної проблеми дала нам змогу побудувати системність і поетапність викладання дисципліни «Основи медичних знань», розкрити сутність та зміст подачі теоретикопрактичного матеріалу під час лекційних та практичних занять зі студентами закладів вищої освіти педагогічного спрямування, враховуючі нові інноваційні підходи та сучасні комп’ютерні технології. На нашу думку, базовий інтегрований рівень уявлень та понять з основ медичних знань виступає обов'язковим елементом професійної компетентності сучасного працівника освіти. При цьому педагог повинен морально та юридично відповідати за збереження та покращення життя і здоров'я дітей під час перебування в відповідних за призначенням шкільних та позашкільних закладах освіти.

Біографія автора

Олена Миколаївна Вержиховська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26