НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.18-29

Анотація

У статті автор розкриває основні напрями та принципи виховання у народних школах Підкарпатської Русі, як-от: релігійне, духовне, моральне, патріотичне, фізичне, трудове, естетичне. А систематизація педагогічних поглядів тогочасних освітян, їх педагогічних праць, у свою чергу, уможливила виокремлення та розкриття найважливіших виховних принципів організації змісту шкільної гуманітарної освіти досліджуваного періоду: релігійності, національності та народності, моральності й гуманізму, духовності, полікультурності, індивідуального підходу, виховуючого навчання. Принцип релігійності вважався одним із основних принципів, який охоплював увесь освітній процес. Релігійне виховання опиралось на систематичному веденню дитини до присвоєння людських чеснот і був ефективним шляхом морального виховання, вироблення моральних норм поведінки, формування світогляду людини загалом. Народ Підкарпатської Русі любив свою культуру, мову, історію і традиції. Так, принцип народності виявлявся у знанні народної мови, історії рідного краю та народу, вихованні волі та веденні до постійної праці на благо народу. У процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Принцип моральності й гуманізму простежувався у всьому освітньому процесі, оскільки моральні чесноти дитина здобувала власними силами, життєвим досвідом, незалежно від впливу і поглядів оточення, розуміння добра і зла, правди і неправди. Принцип виховуючого навчання випливав із закономірностей навчання в народних школах, де особистість учителя, сприяла й ого реалізації . На початку ХХ століття принцип полікультурності був тісно пов’язаний із гармоній ним розвитком ідей но-моральних, естетично-емоцій них засобів виховання дітей різних національностей , ї х впливу на процес виховання моральності, духовності та естетичних цінностей народу. Цей принцип вирізняється актуальністю і сьогодні. Визначені принципи і напрями виховання у викладанні предметів гуманітарного циклу в школах Підкарпатської Русі закладають паростки для формування гуманітарних цінностей, моральних якостей людини, ідеалів формування особистості на сучасному етапі розвитку освіти, компетентнісного навчання учнів і є вкрай важливими.

Біографія автора

Іветта Аттілівна Депчинська, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегове; Ужгородський національний університет, Ужгород

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегове;

старший викладач кафедри Прикладної лінгвістики Ужгородський національний університет, Ужгород

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26