РОЛЬ АДАПТИВНО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.225-237

Анотація

У статті висвітлено підходи сучасних науковців до трактування поняття «компетентність», «професій на компетентність студентів», «адаптивне освітнє середовище», «цифрове освітнє середовище», «адаптивноцифрове середовище». Визначено умови формування та розвитку професій ної компетентності студентів: організаційно-управлінські (навчальний план, семестрові графіки, складання розкладу, вироблення критеріїв визначення рівня компетентності, матеріально-технічне оснащення освітнього процесу); навчально-методичні (відбір змісту занять, інтеграція різних курсів, виділення провідних ідей); технологічні (контрольно-оціночні, організація активних форм навчання, визначення груп умінь, що входять до компетентності, використання інновацій них технологій ); психолого-педагогічні (здій снення діагностики розвитку студентів, система стимулювання мотивації вчення, визначення критеріїв компетентності, рефлексивно-оціночний етап кожного заняття, включення студентів у співуправління). Сформовано особливості впливу адаптивно-цифрового середовища на організацію освітнього процесу та формування професійної компетентності студентів. Зауважено, що розвиток цифрових компетентностей, розуміння цифрового середовища, адаптація до цифрових контекстів формують нові освітні стратегії розвитку цифрових компетентностей учасників освітнього процесу. Наведено комплекс психологопедагогічних умов, котрі забезпечують ефективність процесу розвитку професій ної компетентності студентів в умовах цифрового освітнього середовища ЗВО. Досліджуючи вплив адаптивно-цифрового середовища на організацію освітнього процесу та формування професій ної компетентності студентів, відзначено його особливості, які полягають в об'єднанні практичної і творчої сторін цього процесу, що включає когнітивну,операційно-технологічну, мотиваційну, етичну, соціальну та інші складові, а також його результати, систему ціннісних орієнтації та ін. Розроблено модель застосування адаптивноцифрового середовища для формування професій ної компетентності студентів закладів вищої освіти, котра змістовно інтегрує вхідний , структурний , організаційно-діяльнісний, критеріально-оціночний та вихідний блоки.

Біографії авторів

Віталій Васильович Гнатюк, Бердянський державний педагогічний університет Бердянськ

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Олена Вікторівна Горицька, Міжнародний Гуманітарний університет Одеса

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов

Алла Віталіївна Матвійчук, Вінницький технічний фаховий коледж Вінниця

викладач природничо-наукових дисциплін, голова циклової комісії охорони праці, безпеки життєдіяльності та природничих дисциплін

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26