МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ АКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.398-408

Анотація

Автором статті обґрунтовано, що низка економічних та геополітичних чинників, як нинішня гуманітарна ситуація, поширення інфекцій за кордони окремої країни, зростання експорту медичних послуг та медичного туризму в Україні, ставлять перед собою конкретне завдання, а саме - навчання фахівця, який має не тільки високий рівень професійної підготовки, але й готовий до плідної діяльності в умовах багатокультурного світового простору. Формування такого роду професіоналізму майбутніх лікарів стає одним із першочергових завдань сучасного медичного університету. У зв’язку з цим,заняття з іноземної мови є невід’ємною частиною загальнотеоретичної моделі формування міжкультурної компетентності. Запропоновано, що міжкультурну компетентність студентівмедиків слід розглядати як здатність застосовувати знання, навички та вміння для плідної професійної діяльності з метою досягнення ефективної взаємодії з колегами та пацієнтами інших культур на основі принципів взаємоповаги та розуміння. Встановлено, що теоретична модель формування міжкультурної компетентності студентів медичного університету на заняттях з іноземної мови за допомогою технологій активного навчання містить такі блоки: цільовий (орієнтований на соціальний лад, а саме на потребу медичного фахівця, здатного працювати в полікультурному середовищі); змістово-організаційний (зміст компетентності, основні напрями педагогічної діяльності та методологічні принципи формування міжкультурної компетентності); технологічний (педагогічні технології формування міжкультурної компетентності студентів, а саме, технології активного навчання; технології організації самостійної роботи; технології проведення позакласної тематичної діяльності), оціночнопродуктивний (діагностичні критерії формування складових міжкультурної компетентності) та корекційний (результат моделювання піддається аналізу, що дає можливість його корекції в процесі педагогічної діяльності).

Біографія автора

Яна В’ячеславівна Стрельчук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили Миколаїв

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26