ПОДКАСТ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.281-291

Анотація

У статті здійснено огляд сучасних досліджень, присвячених використанню подкастів на заняттях з іноземної мови, де ця проблема розглядалася з різних ракурсів, оскільки в умовах пандемії та дистанційного навчання цей комунікаційний інструмент соціальних медіа стає важливим засобом навчання. Аналіз робіт сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених дозволив автору зробити висновок, що попри достатню вивченість проблеми, українські викладачі, як свідчить досвід, нечасто застосовують подкасти на заняттях з іноземної мови у вищій школі. Метою статті було визначено дослідження особливостей використання подкасту як засобу навчання німецької мови студентів-філологів. Для цього автором вивчено класифікацію подкастів і запропоновано розподіляти подкасти на автентичні подкасти, що не є дидактизованими і мають пройти ретельний відбір на відповідність рівню володіння мовленням студентів, і спеціальні подкасти для вивчення німецької мови, що можуть іноді містити субтитри в якості вербальної опори для аудіювання. Ретельний аналіз переваг використання подкасту як засобу навчання дозволив сформулювати цілі, що можуть бути досягнуті при роботі з ним, а саме: 1) формування соціокультурної компетентності; 2) розвиток вмінь аудіювання та отримання країнознавчої інформації; 3) розвиток вмінь говоріння. З метою вирішення поставлених у дослідженні завдань автором було визначено труднощі, що можуть виникати при використанні подкастів на заняттях з німецької мови у закладах вищої освіти, і надано перелік німецькомовних подкастів, що можуть використовуватись у навчанні май бутніх учителів німецької мови. Досліджено класифікацію вправ для розвитку вмінь аудіювання студентів відповідно до вітчизняної та зарубіжних технологій роботи із подкастами. Здійснена спроба сформулювати методичні рекомендації для викладачів і визначити перспективи подальших досліджень з даної проблеми.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Кіршова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили Миколаїв

У статті здійснено огляд сучасних досліджень, присвячених використанню подкастів на заняттях з іноземної мови, де ця проблема розглядалася з різних ракурсів, оскільки в умовах пандемії та дистанційного навчання цей комунікаційний інструмент соціальних медіа стає важливим засобом навчання. Аналіз робіт сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених дозволив автору зробити висновок, що попри достатню вивченість проблеми, українські викладачі, як свідчить досвід, нечасто застосовують подкасти на заняттях з іноземної мови у вищій школі. Метою статті було визначено дослідження особливостей використання подкасту як засобу навчання німецької мови студентів-філологів. Для цього автором вивчено класифікацію подкастів і запропоновано розподіляти подкасти на автентичні подкасти, що не є дидактизованими і мають пройти ретельний відбір на відповідність рівню володіння мовленням студентів, і спеціальні подкасти для вивчення німецької мови, що можуть іноді містити субтитри в якості вербальної опори для аудіювання. Ретельний аналіз переваг використання подкасту як засобу навчання дозволив сформулювати цілі, що можуть бути досягнуті при роботі з ним, а саме: 1) формування соціокультурної компетентності; 2) розвиток вмінь аудіювання та отримання країнознавчої інформації; 3) розвиток вмінь говоріння. З метою вирішення поставлених у дослідженні завдань автором було визначено труднощі, що можуть виникати при використанні подкастів на заняттях з німецької мови у закладах вищої освіти, і надано перелік німецькомовних подкастів, що можуть використовуватись у навчанні май бутніх учителів німецької мови. Досліджено класифікацію вправ для розвитку вмінь аудіювання студентів відповідно до вітчизняної та зарубіжних технологій роботи із подкастами. Здійснена спроба сформулювати методичні рекомендації для викладачів і визначити перспективи подальших досліджень з даної проблеми.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26