ВПЛИВ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.132-146

Анотація

Проблемність публікації полягає в суттєвому занепаді моральності особистості у сучасному світі, у період технічного прогресу та пропагування матеріальних чеснот людини й нівелювання моральних цінностей. Її вирішенню сприяє врахування педагогами та батьками впливу різних сучасних чинників і засобів у моральному вихованні дітей, зокрема мас-медіа та їх контенту. У Державному стандарті загальносередньої початкової освіти та у Концепції Нової української школи зазначена необхідність формування в учнів медіаграмотності як важливої складової життєвих компетентностей сучасної людини. Саме медійні засоби мають сьогодні величезний вплив на розвиток особистості дитини нового покоління, зокрема і формування її моральної культури та ціннісних орієнтацій. Особливо це актуально для нового покоління «цифрових» дітей (поколінь Z та Альфа). Об’єктом нашого прикладного дослідження був процес морального виховання учнів початкової школи у сучасних умовах, а предметом – педагогічні умови формування моральних цінностей молодших школярів засобами сучасних мас-медіа. Мета публікації полягає у цілісному аналізі результатів педагогічного експерименту щодо впливу мас-медіа на формування моральних цінностей дітей молодшого шкільного віку та впровадження їх контенту в освітній процес початкової школи. У процесі дослідження, крім теоретичного аналізу досліджуваної проблеми, було реалізовано три види педагогічного експерименту. У ході діагностичної роботи на констатувальному етапі експерименту було з’ясовано вплив засобів мас-медіа на дітей та їх моральні цінності. На формувальному етапі апробовано авторські педагогічні умови формування моральних цінностей молодших школярів засобами сучасних мас-медіа. Зокрема, у освітньому процесі були використані спеціально дібрані засоби мас-медіа та їх контент, які забезпечили цілеспрямоване виховання у молодших школярів моральних цінностей. У процесі навчання і виховання проводилося обговорення з учнями різних мас-медіа на вплив культурний розвиток дітей; було організовано просвітницьку роботу з формування їх медіаграмотності. Контрольний зріз показав позитивну динаміку змін досліджуваної якості у молодших школярів, що дає нам підстави стверджувати: врахування та коригування впливу мас-медіа на формування моральних цінностей підростаючого покоління є обов’язковим у роботі вчителя.

Біографії авторів

Оксана Григорівна Коханко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання

Тетяна Василівна Тесленко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання

Тетяна Володимирівна Голінська, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Київ

студентка ОС «магістр» спеціальності «Початкова освіта»

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26