НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.375-387

Анотація

У статті проаналізовано проблемні моменти, які присутні в підготовці студентів на факультетах іноземної мови. З’ясовано, що важливим моментом у підготовці студентів факультету іноземної мови є оволодіння новітніми технологіями; відмова від застарілих і неефективних прийомів професійної педагогічної діяльності; формування особистісної професійної унікальності; розроблення та формування власного стилю педагогічної діяльності та професійного мислення. Застосування новітніх технологій під час навчання студентів у ЗВО на факультеті іноземної мови, сприяють формуванню конкурентоздатної особистості, професіонала озброєного новітніми компетенціями. Основним завданням професій но-педагогічної підготовки студентів у ЗВО на факультеті іноземної мови є формування професій ної готовності, формування особистісних і суспільно значущих світоглядних якостей та позицій , індивідуальне визначення моральних цінностей , активізація процесів професій ного самовдосконалення, самореалізації , саморозвитку. Використання новітніх технологій у навчанні на факультеті іноземної мови сприяє переходу від нормативної до творчої діяльності, змінює характер освітньої системи, ї ї зміст, методи та форми, технології навчання та виховання, які ґрунтуються на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностях, адаптацій них можливостях студентів. Застосування новітніх технологій в процесі навчання у ЗВО на факультеті іноземної мови забезпечить якісний результат навчання. Студенти стануть демократичними, толерантними, гуманними, самостій ними. Новітні технології навчання дають змогу створювати інновацій не середовище в ЗВО, завдяки чому студенти можуть реалізувати свої індивідуальні можливості. Новітні технології сприяють розвитку логічного мислення, формують систему загальнолюдських цінностейі загальноприй нятих норм поведінки, формують здатність цінувати знання та користуватися ними, формують навички комунікації та співпраці, взаєморозуміння та взаємоповаги, виховують толерантність, доброзичливість, сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку май бутнього фахівця.

Біографія автора

Віра Олександрівна Шастало, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26