ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.163-173

Анотація

Статтю присвячено проблемі організації методичної роботи з підвищення еколого-педагогічної компетентності вихователів закладу дошкільної освіти. Як переконує практика, багатоаспектна освітня робота з дошкільниками висуває високі вимоги до особистісних якостей і професійної підготовки фахівців, зокрема до еколого-педагогічної діяльності, та поступового удосконалення професійної майстерності. Автором розкрито сутність і структуру поняття «еколого-педагогічна компетентність» педагога закладу дошкільної освіти, визначено шляхи і способи її удосконалення в процесі професійної діяльності. Підкреслено, що формування еколого-педагогічної компетентності педагога – тривалий процес, зумовлений багатьма чинниками, серед яких особлива роль належить методичній роботі в закладі дошкільної освіти як основній формі підвищення педагогічної грамотності і майстерності. Здійснено аналіз функцій методичної роботи з питання екологічного виховання дошкільників. На основі аналізу теоретичних досліджень автором визначено критерії і показники екологопедагогічної компетентності педагога закладу дошкільної освіти та запропоновано модель удосконалення еколого-педагогічної компетентності педагогів у рамках методичної роботи закладу дошкільної освіти. Ефективність запропонованої моделі перевірено експериментальним шляхом та доведено її продуктивність. Представлений у статті досвід може бути використаний у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти. Перспективи подальших досліджень стосуються питань формування у педагогів закладів дошкільної освіти здатності до системного використання спостережень і дослідів у ході екологічного виховання дітей дошкільного віку як чинників розвитку їх екологічної відповідальності і важливого аспекту компетентної еколого-педагогічної діяльності фахівця.

Біографія автора

Тетяна Йосипівна Бабюк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26