ОРГАНІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.367-375

Анотація

Стаття присвячена сучасним тенденціям активного наскрізного впровадження інформацій но-комунікацій них технологій у фаховій підготовці май бутнього вчителя. Автор акцентує увагу на необхідності безперервного використання мультимедій них технологій при фаховій підготовці не лише через розвиток електронних ресурсів, але й через потреби сьогоденного часу, що супроводжується пандемією, та в результаті – пошук най оптимальніших методик якісного навчання дистанцій ного напряму. Май бутні вчителі – одні з най перших вагомих особистостейу розвитку дітей , а сьогодення вимагає оптимізувати якість своєї роботи в умовах дистанцій ності. У статті аналізуються сучасні можливості Інтернет ресурсів та можливості ї х використання при фаховій підготовці май бутніх вчителів. Зроблений акцент на платформи та електронні ресурси, що максимально розкривають самомотивацію май бутніх фахівців до вдосконалення, професій ного розвитку, креативності у пошуках методів вирішення питань та проблем, а також наполегливості у досягненні своєї мети. Автор звертає увагу на новій ролі вчителя, яка щорічно набуває більшої форми глобальності та всеоохоплюваного ефекту. Завдання сучасної вищої освіти при підготовці фахівців до якісного професійного життя – організувати навчальнопрактичний час таким чином, щоб фактично кожну компетентність професіонала можна було б демонструвати та активно впроваджувати в умовах заочного спілкування з майбутніми слухачами. Тобто організувати освітній процес так, щоб відстань між вчителем та слухачами абсолютно не знижувала якість надання, перетворення інформації , а навпаки, сприяла б активній взаємодії та двостороннього прагнення до саморозвитку.

Біографії авторів

Ліліана Іванівна Хімчук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Івано-Франківськ

доктор педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Руслана Ярославівна Романишин, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Івано-Франківськ

доктор педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Ігор Богданович Бай, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Івано-Франківськ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26