ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.107-122

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи формування підприємницької компетентності та фінансової грамотності молодших школярів. Проаналізовано сучасні вимоги до формування підприємницької компетентності та фінансової грамотності на уроках математики в початковій школі; уточнено зміст поняття «фінансова грамотність», під яким ми розуміємо сукупність базових знань у галузі фінансів, банківської справи, страхування, а також бюджетування особистих фінансів, які дозволяють особистості правильно підбирати необхідний фінансовий продукт чи послугу, оцінювати фінансову ситуацію в сім’ї, брати на себе фінансові зобов’язання та оцінювати пов’язанні з ними ризики, накопичувати заощадження та визначати сумнівних (шахрайських) схем щодо інвестування власних коштів та заощаджень. Встановлено, що основними методологічними підходами до формування підприємливості та фінансової грамотності у молодших школярів виступають компетентнісний, особистісно-діяльнісні, практико-орієнтований, контекстний, інтегративний та суб’єктний підходи. Визначено, що серед ефективних методів формування підприємницької компетентності та фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики в початковій школі вчителі початкової ланки вбачають: «Один – два – разом», «Дерево рішень», «Мозковий штурм, «Міні дослідження». Обґрунтовано, що наявність завдань економічного змісту під час уроків математики у початковій школі сприяє отриманню основ фінансової грамотності, вносить практичну спрямованість і реалізує впровадження Концепції «Нова українська школа» щодо формування однієї з базових компетентностей – підприємливість і фінансова грамотність. Доведено, що формування фінансової грамотності та підприємницької компетентності під час вивчення математики молодшими школярами дає позитивні результати, оскільки: економічні знання корисні та доступні для засвоєння учнями 1-4 класів, цікаві дітям, батькам і педагогам; починаючи навчатися у початковій школі, дитина робить перші кроки у доросле життя, щоб вона не розгубилася в ньому і стала у майбутньому фінансово благополучною особистістю їй необхідно засвоїти фундаментальні знання з фінансової грамотності та набути підприємницькі навички; отримавши фінансові знання та підприємницькі навички, дитина зможе усвідомлено подумати про своє майбутнє. При управлінні особистими фінансами вона зможе приймати розумні рішення, формувати правильні фінансові та підприємницькі звички і використовувати свої знання на практиці.

Біографія автора

Наталія Валеріївна Бахмат, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26