СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.43-56

Анотація

Статтю присвячено проблемі аналізу світових тенденцій та напрямів розвитку дошкільної освіти в світі та Україні. Автором здійснено аналіз сучасних міжнародних моніторингових досліджень щодо якості дошкільної освіти; проаналізовано сучасний стан проблеми розвитку дошкільної освіти через призму міжнародних та українських реалій; окреслено тенденції та визначено напрями розвитку дошкільної освіти; акцентовано увагу на суголосності світових та українських тенденцій, надано їм характеристику. Визначено ключові тенденції: розвиток дошкільної освіти в світі є наявність розгалуженої мережі закладів дошкільної освіти; розроблення на законодавчому рівні механізмів, що регулюватимуть процеси розбудови мережі закладів дошкільної освіти; реалізація в освітньому процесі закладу дошкільної освіти компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходу; оновлення нормативно-правової бази та змістовнометодичного забезпечення ЗДО; оновлення програмово-методичного та змістовно-технологічного забезпечення дошкільної освіти; розроблення змістовно-технологічного забезпечення є питання дистанційного та змішаного навчання у закладах дошкільної освіти; впровадження у заклади дошкільної освіти культури демократії; оцінювання якості дошкільної освіти; розроблення системи відбору кваліфікованих педагогічних кадрів для роботи з дітьми дошкільного віку та створення умов для підвищення кваліфікації педагогів; створення у закладах дошкільної освіти інклюзивного середовища; створення незалежної служби сертифікації та атестаційної кваліфікації педагогів; потребують оновлення механізми самоосвіти педагогів у перебігу різних форм неформальної освіти та розроблення системи стимулів педагогів. Перспективним вважаємо питання розроблення дорожньої карти імплементації тенденцій розвитку дошкільної освіти в систему освіти України та проведення моніторингу ефективності її впровадження.

Біографія автора

Ольга Геннадіївна Косенчук, Національний авіаційний університет, Київ

кандидат педагогічних наук, доцент, начальниця відділу дошкільної та початкової освіти Державної установи «Український інститут розвитку освіти»,

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26