№ 30 (2021): Педагогічна освіта: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 30 (1-2021). Киї в: Міленіум, 2021. 408 c.
(Index Copernicus), категорія Б.

Опубліковано: 2021-06-14

Статті