САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Віктор Миколайович Лабунець Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Жанна Юріївна Карташова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.262-271

Анотація

У статті розглядаються особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів музичного мистецтва з метою активізації виконавськопізнавальної діяльності студентів в освітньому процесі. Здійснено спробу довести, що самостійна робота є найвищою формою навчальної діяльності за критерієм саморегуляції, а також найважливішою і невід'ємною частиною інструментальновиконавського навчання. Автори наводять приклад позааудиторних завдань для самостійної роботи студентів, що сприяє формуванню умінь та навичок роботи в процесі вивчення художнього репертуару, а також формуванню навичок інтерпретації музичних творів. У процесі дослідження визначено, що здійснення компетентного педагогічного управління процесом формування самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва передбачає реалізацію комплексу педагогічних умов, пріоритетними з яких є: удосконалення власного організаційно-педагогічного та науково-методичного аспектів інструментальновиконавської підготовки на основі введення до процесу самопідготовки метакогнітивних освітніх технологій, які формують виконавські вміння та навички й підсилюють рефлексивні механізми в освітній діяльності; оволодіння студентами продуктивними способами вирішення навчальних завдань, заснованих на синтезі трьох констант: знаннях і досвіді минулого, реальній оцінці реальної ситуації і проекції варіативності власних дій на майбутню якість розвитку педагогічної ситуації; ціннісно-пошукова спрямованість майбутнього вчителя музичного мистецтва на вирішення педагогічного завдання та створення активно зацікавленої взаємодії суб’єктів освітнього процесу; оптимальне поєднання форм навчальної діяльності студентів, методів та форморганізації навчальної діяльності студентів, навчальних засобів.

Біографії авторів

Віктор Миколайович Лабунець, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор

Жанна Юріївна Карташова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31