ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Ірина Олексіївна Кучинська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.63-72

Анотація

У статті висвітлено ключові цінності вищої освіти в умовах сучасного реформування. Підкреслено, що при формуванні ціннісних орієнтацій викладач повинен розуміти: пред’явлення цінностей студенту – реалізується як у спеціально передбачених умовах взаємодії, так і в повсякденному спілкуванні; усвідомлення цінностей – розпочинається зразу ж під час їх пред’явлення і здійснюється поступово, включаючи в себе осягнення змісту ціннісних орієнтацій, дій, а на їх основі способів реалізації й можливі результати; прийняття усвідомленої ціннісної орієнтації – здійснюється в умовах її ідентифікації з ціннісно-смисловими утвореннями особистості студента, процесі співвіднесення ціннісної орієнтації з ієрархію суб’єктивно значущих особистісних цінностей; на етапі реалізації ціннісні орієнтації пред’являють свій потенціал, весь спектр можливостей психологопедагогічного змісту; закріплення ціннісних орієнтацій – етап, унікальний тим, що ціннісна орієнтація, пройшовши через новий якісний процес розкриття потенційних можливостей, набуває властивості потенційної спонукальності. Розглянуто, що педагогічні технології зорієнтовані на формування системного творчого мислення і спроможності генерувати нестандартні ідеї в контексті педагогічної теорії і практики. Підкреслюється значимість критичного мислення, аналізу, індукції, дедукції в процесі системотворення. Визначається, що спільним для діяльності вищої школи є: орієнтація на самоосвіту, саморозвиток, самостійну роботу студента; децентралізація та автономія в управлінні; єдність навчання і наукових досліджень; підвищення рівня фундаментальності та гуманізації освіти; адаптація до нових потреб студентів і суспільства; розширення партнерства університетів; посилена увага до розробки змісту освітніх програм на основі зростаючої ролі комунікаційних та інформаційних технологій; єдність наукових підходів.

Біографія автора

Ірина Олексіївна Кучинська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31