ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Соломія Дмитрівна Ілляш Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Ukraine
  • Ірина Ігорівна Садова Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.218-227

Анотація

У статті увиразнено окремі аспекти проблеми формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної професійної діяльності, зокрема з’ясовано її сутність за допомогою таких понять: «професійна готовність педагога» та «інноваційна діяльність». Конкретизовано визначення терміну «готовність до інноваційної діяльності», під яким у контексті нашої статті розуміємо стан, що актуалізує всі потенційні можливості особистості задля знаходження нею оптимального розв’язання проблемної ситуації, творчої організації фахової діяльності на основі роботи з інноваційними технологіями та вміння прогнозувати траєкторію особистісного і професійного саморозвитку. Обґрунтовано зміст готовності майбутніх педагогів до інноваційної фахової діяльності; встановлено інтегральний характер досліджуваного феномену, що передбачає усвідомлення цінності інноваційної діяльності, знання її методології, визначення оптимальних способів її реалізації; виокремлено внутрішні й зовнішні умови її формування. Акцентовано на необхідності організації такого освітнього процесу в закладах вищої освіти, який би забезпечив механізми формування зовнішньої готовності, що, зі свого боку, сприяли б активізації внутрішніх. З’ясовано, що готовність до інноваційної діяльності є результатом тривалого процесу навчання, складним цілеспрямованим проявом особистості, що включає переконання, погляди, мотиви, знання, вміння та навички, а формування означеної готовності є важливою умовою професійної підготовки майбутнього вчителя.

Біографії авторів

Соломія Дмитрівна Ілляш, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти

Ірина Ігорівна Садова, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31