ПРО ОДИН З ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК, ТЕХНІЦІ І ТЕХНОЛОГІЯХ

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Крамаренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, Ukraine
  • Сергій Іванович Рябець Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.251-261

Анотація

У статті розглядаються питання визначення міжпредметних зв’язків фізики та дисциплін професійної підготовки як одного зі способів формування компетентності в галузі природознавства, техніки і технологій у студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Указується, що підготовка студентів закладів вищої освіти була і залишається актуальною проблемою освітнього процесу. При цьому, особлива увага сьогодні звертається на розвиток здатності фахівців досить добре опановувати компетентностями, які визначені в навчальних планах установ загальної середньої освіти й, одночасно, передбачені освітньо-професійними програмами ЗВО для всіх педагогічних спеціальностей, зокрема 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Авторами, на прикладі фізики, як фундаментальної дисципліни, і низки дисциплін загальнотехнічної та спеціальної підготовки вчителів трудового навчання, визначаються міждисциплінарні зв’язки, як дидактичний засіб, що передбачає комплексний підхід до формування і засвоєння змісту освіти. Такий підхід сприяє по-новому поглянути (уточнити, поглибити, перенести) на безліч понять і явищ фізики з точки зору їх перенесення зі сфери загальнонаукових знань у сферу професійнопедагогічних, технічних. Як наслідок - здійснюється процес інтеграції з різних сфер знань та встановлюються зв’язки, як між базовими й похідними від них поняттями, так і між цими самими похідними, оскільки вони виявляються пов’язаними загальним корінням. Крім того, потрібно також врахувати, що технічні й технологічні знання за своєю суттю мають інтегративний характер. А значить - отримуємо міждисциплінарну інтеграцію зв’язків, визначення та вивчення яких дозволять, як стверджують автори, ефективніше формувати компетентності в галузі природознавства, техніки і технологій.

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Крамаренко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький

старший лаборант кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Сергій Іванович Рябець, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31