УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Валентина Анатоліївна Фрицюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Ukraine
  • Василь Миколайович Фрицюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.384-398

Анотація

У статті доведено, що особливої актуальності набуває формування в майбутнього вчителя музичного мистецтва креативності, яка є важливою складовою його професійної готовності та однією з умов самореалізації; креативність пов’язана з діяльністю педагога будь-якого профілю, але для учителя музичного мистецтва ця якість є особливо необхідною. Наголошено на тому, що креативність не є вродженою якістю особистості, вона розвивається в процесі навчання і виховання в безпосередній активній діяльності завдяки цілеспрямованому педагогічному впливові. У дослідженні визначено й обґрунтовано умови формування креативності майбутніх учителів музичного мистецтва: розвиток установки майбутніх учителів музичного мистецтва на формування власної креативності; залучення студентів до активної самостійної творчо-пошукової діяльності в освітньому середовищі університету; забезпечення для студентів під час вивчення фахових дисциплін нерегламентованого середовища з демократичними стосунками та можливостей наслідування творчих особистостей. Провідною умовою формування креативності майбутніх учителів музичного мистецтва визначено розвиток установки майбутніх учителів музичного мистецтва на формування власної креативності. Доведено, що організація підтримуючого середовища та забезпечення креативних зразків створюють атмосферу психологічної підтримки інтелектуально-творчого розвитку студентів; чіткість уявлень студентів про сутність креативності та активізація самостійної творчопошукової діяльності сприяють інтенсифікації формування творчого мислення, що дозволяє діяти у різних видах виконавської діяльності (інтерпретації, транспонуванні музичних творів, імпровізуванні тощо) більш свідомо – на креативному рівні; середовище, в якому підтримуються креативні виявлення студента, допомагає ефективному особистісному і професійному самовизначенню.

Біографії авторів

Валентина Анатоліївна Фрицюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

Василь Миколайович Фрицюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця

викладач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31