КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА ВИМОГА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Колмикова Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Ukraine
  • Людмила Петрівна Турлак Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.241-251

Анотація

Стаття присвячена питанням комунікативної компетентності та мовленнєвої культури майбутніх спеціалістів морської галузі. Надається аналіз специфіки роботи в системі морського транспорту, що належить до найбільш динамічних та перспективних галузей міжнародного господарства. Розкривається суть структури морської галузі. Окреслюються функції фахівців, професіональна діяльність яких пов’язана з морською промисловістю, морською транспортною системою та експлуатацією морських портів. Підкреслюється необхідність формування у здобувачів вищої освіти, які навчаються в морських академіях, комунікативної компетентності, під якою розуміється сукупність знань про норми і правила ведення професійної комунікації. Зазначається, що комунікативна компетентність є життєвонеобхідним чинником успішної реалізації професійної діяльності. Звертається увага на те, що знання державної та іноземної мов, володіння культурою мовлення значною мірою визначають рівень галузевого професіоналізму, від якого залежить не лише успішне виконання виробничих завдань, але й людське життя. Виокремлюються правила спілкування на морі, які роблять комунікацію ефективною (використання простих та коротких речень, чітка артикуляція, коректне вживання граматичних правил, тощо). Окреслюються проблеми у формуванні культури професійного мовлення (недостатній рівень правильного розуміння інформації, її складання і передавання в процесі професійного спілкування; невміння чітко описати ситуацію; недостатнє знання граматики, лексики, фразеології; уповільнене й утруднене сприйняття іноземного мовлення на слух; недостатність практики спілкування англійською мовою). Визначаються вимоги до професійної культури мовлення. Підкреслюється необхідність забезпечення морської галузі, зокрема торгівельного флоту, спеціалістами, які не лише вміють спілкуватись англійською мовою за професійним спрямуванням на достатньо високому рівні, але й володіють комунікативною компетентністю, яка є запорукою ефективної реалізації професійної діяльності.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Колмикова, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл

кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Людмила Петрівна Турлак, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31