СИСТЕМА МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ У КОМПЕТЕНТНІСНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ

Автор(и)

  • Ігор Олександрович Горошкін Інститут педагогіки НАПН Україн, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.157-166

Анотація

У статті схарактеризовано методичні засади розроблення системи мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісного навчання іноземних мов учнів 5-6 класів. Визначено, що важливим складником сучасного уроку іноземних мов є мовленнєві ситуації – комунікативні завдання, що моделюють різноманітні життєві обставини й передбачають залучення учнів до різних видів мовленнєвої діяльності. Схарактеризовано підходи як методологічну категорію методики навчання іноземних мов, що визначає теоретичні засади розроблення системи вправ і завдань для організації ситуаційного спілкування учнів 5-6 класів для формування в них ключових компетентностей. Оскільки компетентнісний, особистісно орієнтований й діяльнісний підходи становлять методологічні засади навчання будь-якого шкільного предмета, їх віднесено до концептуальних, загальнодидактичних. Компетентнісний підхід визначено як загальнодидактичний підхід, спрямований на розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти в процесі оволодіння ними іноземною мовою. Використання компетентнісного підходу зумовлює добір інформації, спрямованої на розвиток тієї чи тієї ключової компетентності здобувачів освіти. Докладно схарактеризовано методичні підходи до розроблення системи мовленнєвих ситуацій на уроках іноземної мови: компетентнісний, комунікативно-діяльнісний, рефлексійний, культурологічний, рівневий. У статті запропоновано тематику мовленнєвих ситуацій для учнів 5-6 класів, які доцільно використати на уроках іноземної мови для формування таких компетентностей, як-от: як спілкування іноземними мовами, основні компетентності в природничих науках і технологіях, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя, математична компетентність, ініціативність і підприємливість та ін.

Біографія автора

Ігор Олександрович Горошкін, Інститут педагогіки НАПН Україн, Київ

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31