НАУКОВІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ АГРАРНИХ ІНЖЕНЕРІВ

Автор(и)

  • Анастасія Василівна Поліщук Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам̓ янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.323-332

Анотація

Одним із важливих завдань професійної освіти в аграрній сфері є підготовка висококваліфікованих фахівців аграрно-інженерної галузі шляхом формування іншомовних комунікативних навичок, які необхідні для подальшої співпраці з колегами на міжнародному рівні. Основною метою статті є обґрунтування наукових підходів формування іншомовного професійного спілкування майбутніх аграрних інженерів. Впровадження нових технологій в аграрну сферу вимагає володіння фахівцями іноземною мовою, тому її вивчення є надзвичайно важливим. У статті детально описано найбільш популярні у вітчизняній та зарубіжній методиці наукові підходи (комунікативний, професійно-орієнтований, рефлексивний, мовленнєво-діяльнісний, прямий, компетентнісний, комунікативно-когнітивний, змішане навчання), що застосовуються під час навчання професійного іншомовного спілкування. З’ясовано сутність та специфіку іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців аграрноінженерних спеціальностей. Перспективою даного дослідження є розширення зв’язків із зарубіжними країнами для майбутньої співпраці з іноземними колегами та провідне місце на ринку праці не лише в Україні, але й і у інших країнах світу. Так як іноземна мова є однією із основних механізмів реалізації інтеграційних процесів, мобільності здобувачів вищої освіти, науковців та фахівців. Володіння іноземною мовою у майбутньому наддасть можливість фахівцю аграрно-інженерної сфери швидше адаптуватися в сучасному професійному середовищі та успішно оперувати своїми професійними функціями. Знання іноземної мови також дозволяє підвищити загальну компетентність майбутнього фахівця не лише аграрно-інженерної галузі, але й усіх сфер в загальному, що є складовою прискорення економічного, соціально-культурного розвитку, як окремих сфер діяльності, так і всієї країни.

Біографія автора

Анастасія Василівна Поліщук, Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам̓ янець-Подільський

аспірантка кафедри професійної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31