ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Тарасівна Камінська Державниий університет телекомунікацій, Киı̈в, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.32-42

Анотація

У статті досліджені педагогіко-методологічні моделі предметномовного інтегрованого навчання та шляхи їхньої реалізації в організації освітнього процесу із застосуванням означеної освітньої технології. Коротко розглянуто становлення предметно-мовного інтегрованого навчання як домінуючої форми двомовної освіти в Європі, поданий аналіз основних теоретико-педагогічних концепцій, покладених в основу цього підходу, та їхнього впровадження в освітній процес. Представлено погляди зарубіжних вчених, зокрема британських, щодо створення освітнього середовища на засадах предметно-мовного інтегрованого навчання, потенціалу застосування, проблем втілення й перспектив розвитку цієї методики. Наведено визначення предметно-мовного інтегрованого навчання. У роботі досліджується питання надання спеціальної та академічної мовної підтримки для сприяння вивченню змісту предмета за допомогою мови, а також індивідуальної допомоги в засвоєнні нових понять з опорою на набутий мовний досвід. Проаналізований такий аспект предметно-мовного інтегрованого навчання, як скаффолдинг, його типи (лінгвістичний, когнітивний, концептуальний, культурний, афективний), ступінь, цілі й умови застосування в освітньому процесі. Розглянуті педагогіко-методологічні моделі побудови предметно-мовного інтегрованого навчання, розроблені в якості теоретичної основи для проведення практичних занять із використанням досліджуваної технології: «мовний триптих», який включає в себе аналіз «мови навчання», «мови для навчання» й «мови через навчання», а також модель «4 Cs», створена Д. Койлом, яка інтегрує чотири контекстуалізованих структурних елементів (зміст, пізнання, комунікацію і взаємодію, культуру). Ці моделі є одночасно теоретичним базисом і педагогічним інструментом для освітян, які здійснюють навчання із застосуванням технології предметно-мовного інтегрованого навчання.

Біографія автора

Ірина Тарасівна Камінська, Державниий університет телекомунікацій, Киı̈в

доктор філософіı̈ в галузі освіти, доцент кафедри англійськоı̈ мови

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31