АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ГРИ

Автор(и)

  • Тетяна Валеріївна Борисова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.126-140

Анотація

У статті досліджується актуальна у сучасному освітньому середовищі проблема активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Розглядається низка наукових понять: «пізнавальна активність молодших школярів», «активізація пізнавальної діяльності молодших школярів», що забезпечує цілісність розуміння ключових аспектів визначеної проблеми і створює теоретичне підґрунтя для її ефективного практичного вирішення. На основі розкриття специфіки мистецтва та мистецької діяльності акцентується твердження щодо широких можливостей інтегрованих уроків «Мистецтво» для активізації пізнавальної діяльності учнів. Аналізується наукова літератури різних галузей наукового знання (філософії, культурології, психології, педагогіки) з питань потенціалу ігрової діяльності для гармонійного розвитку особистості дитини, зокрема для інтенсифікації процесів пізнання нею дійсності та мистецтва. Теоретично обґрунтовується доцільність використання на уроках мистецтва ігор як дієвих засобів активізації пізнавальної діяльності учнів початкових класів. Розкриваються сутнісні аспекти ігрової діяльності молодших школярів, яка розглядається як мотиваційна і змістовно-процесуальна основа для активізації пізнавальної діяльності дітей на уроках мистецтва. Окреслюються основні чинники, що обумовлюють ефективність її застосування у освітньому процесі початкової школи, зокрема на уроках мистецтва. Визначаються і характеризуються найбільш доцільні для активізації пізнавальної діяльності учнів групи ігор, які можуть застосовуватись у процесі опанування мистецькими знаннями, вміннями й навичками. Наводяться орієнтовні зразки ігор (предметних, художньо-творчих, художньо-конструкторських), здатних оптимізувати пізнавальну активність молодших школярів у царині різних видів мистецтва (театрального, образотворчого, музичного), окреслюються їх змістовно-процесуальні особливості. Висвітлюються елементи методичного інструментарію активізації пізнавальної діяльності учнів початкових класів на інтегрованих уроках мистецтва засобами гри.

Біографія автора

Тетяна Валеріївна Борисова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31