ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОБОТУ ФАХІВЦЯ ФІТНЕС ІНДУСТРІЇ

Автор(и)

  • Олег Іванович Плахотнюк Спортивний клуб «Evolution», Хмельницький , Ukraine
  • Євген Олександрович Павлюк Хмельницький національний університет, Хмельницький , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.310-323

Анотація

У статті розглянуто проблему впровадження соціальних мереж у роботу фахівця фітнес індустрії. Обґрунтовано необхідність покращувати роботу фахівця фітнес-індустрії за допомогою сучасних засобів комунікації, серед яких є соціальні мережі (Facebook, Instagram). Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема впровадження соціальних мереж у роботу фахівця фітнес індустрії не була предметом широкого кола досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців й недостатньо досліджена у педагогічній теорії. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні проблеми використання соціальних мереж у професійній діяльності фахівців фітнес індустрії й експериментальній перевірці ефективності їх впровадження. Відповідно до поставленої мети сформульовано основні завдання: з’ясувати стан розроблення проблеми впровадження соціальних мереж у роботу фахівців фітнес індустрії у педагогічній теорії й практиці; експериментально перевірити ефективність впровадження соціальних мереж у роботі фахівців фітнес індустрії на базі спортивного клубу «Evolution» м. Хмельницький. Відповідно до сформованої мети та поставлених завдань дослідження необхідно було здійснити перевірку дієвості впровадження соціальних мереж у роботу фахівців фітнес індустрії. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі спортивного клубу «Evolution» м. Хмельницький та Хмельницького національного університету. В експериментальній роботі на різних етапах брали участь 32 респонденти. Результати дослідження засвідчують, що впровадження соціальних мереж позитивно впливає на збільшення кількості клієнтів тренерів фітнес-клубу. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. Серед перспектив подальших розвідок виокремлено: теоретико-методологічне обґрунтування особливостей професійної діяльності фахівців фітнес індустрії як у вітчизняному так і в зарубіжному досвіді; з’ясування педагогічних засад забезпечення якості фахової підготовки фахівців фітнес індустрії; аргументування теоретичних і методичних основ професійного розвитку фахівців фітнес індустрії у системі неперервної освіти.

Біографії авторів

Олег Іванович Плахотнюк, Спортивний клуб «Evolution», Хмельницький

директор Спортивного клубу «Evolution»

Євген Олександрович Павлюк, Хмельницький національний університет, Хмельницький

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31