ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ

Автор(и)

  • Іванна Леонідівна Пукас Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Тетяна Володимирівна Потапчук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, Ukraine
  • Надія Степанівна Кравець ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.333-344

Анотація

Сучасні тенденції розвитку суспільства, нові вимоги до професійної освіти вимагають принципово нового підходу в підготовці професійнопедагогічних кадрів для різних рівнів освіти в Україні. Одним із основних завдань закладів вищої педагогічної освіти є модернізація системи педагогічної освіти шляхом упровадження раціональних підходів до реалізації продуктивних технологій у підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах творчості, креативності. Актуальність освітньої тенденції зумовлена тим, що сучасне суспільство потребує непересічної, яскравої, творчої особистості, яка особисто визначає пріоритети свого розвитку, прагне до постійного самовдосконалення, розвитку себе як особистості та професійної діяльності, є здатною до продукування нових ідей, прийняття нестандартних рішень у складних ситуаціях. Підготовка такого фахівця дошкільної освіти потребує впровадження в освітній процес нових педагогічних технологій, що сприятимуть формуванню компетентного педагога-вихователя. Процеси змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства спрямовані на впровадження гуманістичної парадигми освітнього середовища та ґрунтується на персоніфікованому підході. В теперішніх умовах виникає необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, які повинні оптимально вирішувати професійні завдання в сучасному освітньому просторі, швидко адаптуватись до змін. Рівень професійного самовдосконалення майбутнього покоління значною мірою визначається професіоналізмом, творчою компетентністю, фаховим мисленням педагога, його психологічною готовністю до педагогічної творчості. На сьогоднішній день закладам дошкільної освіти потрібні педагоги (вихователі) з досвідом самовдосконалення і саморозвитку професійних умінь організації особистісно орієнтованого виховного процесу. Для якісного оновлення системи професійної підготовки вихователів ЗДО особливого значення набуває проблема загального і специфічного у підготовці майбутніх педагогів засобами організації професійного самовиховання. Тому в сучасній системі вищої освіти важливим є питання професійної підготовки та самовдосконалення студентів – майбутніх вихователів дітей дошкільного віку – до педагогічної діяльності.

Біографії авторів

Іванна Леонідівна Пукас, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Тетяна Володимирівна Потапчук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Надія Степанівна Кравець, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31