КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

  • Олеся Володимирівна Мартіна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Наталія Володимирівна Третяк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Мар'яна Сидорівна Гордійчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.141-153

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти розвитку правильності мовлення, педагогічні та лінгвістичні умови формування мовленнєвої культури та оволодіння мовленнєвими засобами учнів початкових класів; окреслено шляхи і способи покращення їхньої комунікативної діяльності та удосконалення практичної підготовленості вчителя до роботи з дітьми, важливі напрями реалізації завдань мовленнєвої освіти молодших школярів, сутність методичного підходу до мовної освіти учнів та їхнього мовленнєвого розвитку. Проаналізовано останні дослідження і публікації щодо організації комунікативно-мовленнєвої діяльності учнів початкових класів, визначено мету та завдання статті, методи дослідження. У статті окреслено низку питань, присвячених висвітленню в сучасній лінгводидактичній літературі стану дослідження проблеми розвитку культури спілкування молодших школярів, що дає підстави створювати відповідну систему формування культури мовлення, удосконалювати способи і засоби навчання. Організація комунікативномовленнєвої діяльності учнів залежить від цілеспрямованого пошуку шляхів удосконалення організації рідномовної освіти, свідомого проектування змісту навчання на основі оптимального поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій, дидактичних методів, прийомів, форм і засобів навчання. Основна увага зосереджена на роботі, спрямованої на формування культури українського мовлення, починаючи з початкової ланки загальноосвітньої школи, оскільки набуті в молодшому шкільному віці лінгвістичні знання та мовленнєві вміння стають підґрунтям комунікативної досконалості та нормативності мовлення. Для засвоєння мовних знань, для оптимізації розвитку культури спілкування молодших школярів, їхніх комунікативних можливостей у рамках методу спостережень над мовним матеріалом зроблено висновки та описано можливі перспективи подальших досліджень у зазначеному напрямі.

Біографії авторів

Олеся Володимирівна Мартіна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Наталія Володимирівна Третяк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат філологічниї наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Мар'яна Сидорівна Гордійчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31