ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Вікторія Вікторівна Федорчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine
  • Олена Станіславівна Аліксійчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.367-383

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблеми використання проектних технологій у процесі підготовки майбутнього педагога в закладі вищої освіти. Обґрунтовано використання проектних технологій в освітньому процесі загалом, а також в умовах Нової української школи зокрема. Визначено критерiальнi вимоги до сучасного розуміння проектних технологій, а саме: наявність oсвiтньoї чи соціально значущої проблеми; дослідницький характер пошуку шляхів розв’язання; структурування діяльності вiдпoвiднo до класичних етапів проектування; самодіяльний характер творчої активності здобувачів освіти; практичне або теоретичне значення результату діяльності; педагогічна цінність. Конкретизовано місце проектної діяльності у освітньому процесі, зокрема: на підсумковому практичному занятті; після вивчення певного розділу або всього курсу; як один з методів закріплення матеріалу вивчених тем програми; як метод активізації творчої діяльності; як метод самоосвіти тощо. Описано поетапність реалізації проектної діяльності. Запропоновано приклади застосування проектної діяльності як моделі творчого мислення і прийняття рішень на заняттях курсів «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Основи наукових досліджень», «Педагогічні технології в початковій школі», «Методика викладання інтегрованого курсу мистецтво», «Методика музичного виховання». Описано такі інструменти освітнього процесу як лебпук та карта знань (Mind Map), які використовуються для візуального, логічного впорядкування інформації. Також розглянуто лепбук та інтелектуальну карту як можливі ефективні результати застосування проектних технологій при підготовці майбутніх педагогів у закладі вищої освіти. Запропоновано можливості застосування лепбука та інтелектуальної карти під час вивчення окремих дисциплін у закладі вищої освіти. Визначено комплекс якостей, умінь та навичок, які здобувачі вищої освіти набувають в процесі проектної діяльності. Окреслено перспективи подальших досліджень щодо даної проблематики, що полягають у пошуку можливостей ширшого використання проектної діяльності під час підготовки майбутніх педагогів, а також впровадження інших педагогічних технологій в освітній процес закладу вищої освіти.

Біографії авторів

Вікторія Вікторівна Федорчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

Олена Станіславівна Аліксійчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31