ПРОФЕСІОНАЛІЗМ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ЙОГО ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Поліщук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.73-84

Анотація

Автор статті на основі проведеного ним дослідження вказує на важливість професіоналізму керівника закладу загальної середньої освіти в його управлінській діяльності. В статті на високому науково-педагогічному рівні розкриті зміст та значення професіоналізму. Звертається увага на актуальність лідерських задатків керівника, які безпосередньо впливають на зростання його професійної майстерності, його інтелект і рівень компетентності. Ключовим питанням статті є висвітлення проблем розвитку та становлення професіоналізму керівника (менеджера). Важливим моментом є обґрунтування автором порядку визначення кваліфікаційного рівня керівника. У статті велика увага приділена особистісним якостям керівника, які в тій чи іншій мірі впливають на формування його професіоналізму. Крім цього автор підкреслює важливість встановлення системи показників для визначення ефективності управлінської діяльності керівника (менеджера) закладу, вказує на необхідність оцінювання виконуваної ним роботи. Важливим моментом статті є те, що її автор вказує на доцільність створення цілісної картини вдосконалення системи управління сучасними закладами освіти й підвищення ролі керівника закладу загальної середньої освіти як фахівця. При цьому звертається увага на необхідність формування нової системи управління, на баченні її пріоритетних напрямів. У статті вказується на важливість наявності у сфері освіти менеджера-новатора, який володіє високим рівнем знань, умінь і навичок, має відповідний рівень якісної й ефективної підготовленості, управлінського мислення, творчий і моральний потенціал. Автор підкреслює, що сучасним закладам загальної середньої освіти необхідний керівник нової генерації, який би був здатний у процесі безперервної освіти його особистісно-професійного розвитку забезпечити високий рівень конкурентоздатності ввіреного йому закладу. Виходячи із змісту статті, автор робить чіткі, науково обґрунтовані висновки та пропонує конкретні рекомендації, які сприятимуть підвищенню ефективності діяльності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування вітчизняної освітньої системи.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Поліщук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31