№ 35 (2023): Педагогічна освіта: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 35 (2−2023). Київ: Міленіум, 2023. 226 c.
(Index Copernicus), категорія Б.

Опубліковано: 2024-03-21

Статті