ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.207-219

Анотація

Стаття присвячена дослідженню шляхів формування комунікативної компетентності серед здобувачів вищої освіти. Розглянуто важливість опанування комунікативних навичок здобувачів вищої освіти під час вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та аргументовано необхідність впровадження низки методів та підходів для покращення комунікативної компетентності студентів. Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» пов’язаний із конкретизацією компетентнісних вимог до мовної підготовки здобувачів вищої освіти. Важливим є вироблення сукупності універсальних стереотипів професійної мовленнєвої поведінки майбутнього фахівця під час виконання ним професійних обов’язків. Відповідним завдання викладача є визначення набору професійномовних і комунікативних компетенцій в основних видах мовної діяльності. Водночас застосування комунікативно-діяльнісного підходу до організації освітнього процесу процесу забезпечує в цьому разі формування не лише мовних (укладання документів), а й мовленнєвих і комунікативних компетентностей студентів, інтерактивні завдання активізують пізнавальну діяльність здобувачів, формують навички, необхідні для подальшого підвищення рівня мовленнєвої майстерності. У статті виокремлено основні підходи, що сприяють оволодінню здобувачами вищої освіти комунікативних компетентностей, необхідних у подальшій професійній діяльності, зокрема: використання інтерактивних методів навчання (рольові ігри, кейс-методи, «мозковий штурм», дискусії, дебати, ток-шоу, аналіз професійних фахових текстів, методика активного слухання тощо); застосування мультимедійних засобів, інтернет-ресурсів та онлайнових платформ, які полегшують і прискорюють передання знань здобувачам, підвищує продуктивність роботи як викладача, так і здобувача, зацікавлюють студентів до виконання завдань); індивідуалізація підходу у викладанні української мови (враховувати особливості кожного студента, давати йому можливість працювати над конкретними аспектами комунікативної компетентності, урахування гендерних аспектів комунікації).

Біографія автора

Зореслава Сергіївна Шевчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28