ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.137-147

Анотація

У статті окреслені завдання роботи з дітьми в аспекті формування у них толерантності; представлені умови та змістово-технологічне забезпечення виховання міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного віку, яке визначаємо як сукупність змістових напрямів та їх технологічне упровадження, тобто методичний інструментарій (форми, методи, засоби). Виокремлено умови, які оптимізують процес формування толерантної особистості дитини, а саме: створення толерантного простору у ЗДО; зорієнтованість вихователів на дотримання толерантних стосунків з дітьми і виховання у них відповідної позиції; забезпечення тісної співпраці з батьками; застосування в роботі з дітьми змістово-технологічного забезпечення, спрямованого на виховання толерантності. Серед напрямів роботи нами виокремлено наступні: формування знань про себе, оточуючих людей, про різні народи і нації, правила поведінки в суспільстві, розуміння рівності усіх людей; розвиток позитивної емоційної налаштованості на людей; формування соціально спрямованої мотивації; формування гуманістичних цінностей; виховання толерантної поведінки. Пропонується ряд форм і методів як роботи з дітьми, так і з батьками, які, як найвагоміша складова впливу на становлення особистості дитини, чинять істотний вплив на формування у неї толерантності або інтолерантності до представників соціуму. Представлена тематика занять, рекомендована художня література, запропоновані інтерактивні ігри та вправи, ігри та вправи морально-етичної спрямованості, енергетичні вправи, розкриті особливості художньо-продуктивної діяльності, ознайомлення з фольклором українців та декоративно-ужитковим мистецтвом, підібрані сюжетно-рольові, дидактичні ігри, тематика ситуацій повсякденного життя для обговорення та драматизації, акцентовано на святкуванні національних свят, що в цілому допоможуть дорослому у вихованні толерантної дитячої особистості, зокрема не тільки в корекції інтолерантності, а й у попередженні її проявів.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Максимова, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти

Марія Анатоліївна Федорова, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28