АНАЛІЗ ОТРУЙНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ БІОТИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.194-207

Анотація

Охарактеризовано медичну біологію як навчальну дисципліну, що вивчається студентами в закладах вищої освіти, акцентується увага на проявах життєдіяльності людини, на визначенні місця та ролі людини в біосфері, на особливостях взаємовідносин людини з оточуючим природним середовищем. Проілюстровано методичні прийоми для забезпечення ефективного засвоєння студентами того навчального матеріалу, що характеризує отруйних представників біоти, їх потенційний вплив на життєдіяльність людини, значення таких організмів для медицини. Проаналізовано необхідні складові навчально-методичного забезпечення з медичної біології для реалізації освітнього процесу в частині небезпечних для людини представників рослинного світу з властивостями отруйних, окреслено підходи до активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Висвітлено використання в організації освітнього процесу тестових завдань, спрямованих на посилення мотивації в студента до ґрунтовного оволодіння знаннями, а також корисних для проведення ним самоаналізу рівня навчальних досягнень. Розглянуто питання про можливість використання ідей музейної педагогіки в організації освітнього процесу з медичної біології, зокрема для візуалізації об’єктів, що підлягають вивченню студентами. Схарактеризовано роль студентського наукового гуртка (тематична сфера якого кореспондується з проблемними аспектами взаємовідносин людини та отруйних представників рослинного світу) в розширенні та поглибленні знань із актуальних питань медичної біології в здобувачів вищої медичної освіти та розвитку в них дослідницької компетентності. При цьому в якості одного з чинників активізації пізнавального інтересу в студентів запропоновано зосередження викладачем їхньої уваги, на тих місцевих об’єктах рослинного світу, що відомі своїм конкретним впливом на життєдіяльність людини.

Біографії авторів

Олександр Вікторович Романенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології

Оксана Миколаївна Гурняк, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології

Катерина Валеріївна Новосад, Національний науково-природничий музей НАН України Київ

кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу ботаніки

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28