ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КЕРІВНИЦТВА УЧНІВСЬКИМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ КОЛЕКТИВОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.183-193

Анотація

У статті досліджено проблему формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організаційно-педагогічної діяльності в учнівському інструментальному колективі. Суспільство двадцять першого століття чекає на вчителя, який володіє системою професійних знань і умінь, вміє підтримувати рівень психолого-педагогічної та фахової підготовки з новітніми досягненнями і науково-педагогічними дискусіями на національному та світовому рівнях, прагне до постійного саморозвитку та самовдосконалення, тобто є готовим до педагогічної діяльності. Виявлено й обґрунтовано критерії та показники сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організаційно-педагогічної роботи в учнівському інструментальному колективі (мотиваційно-пізнавальний, когнітивно-операційний, творчо-діяльнісний, емоційно-вольовий критерії). У процесі дослідження визначено, що ефективність формування фахової підготовленості майбутнього вчителя музичного мистецтва до організаційно-педагогічної роботи в учнівському інструментальному колективі та її теоретико-методичне обґрунтування може здійснюватися за таких основних педагогічних умов, а саме: послідовне мотиваційне вдосконалення навчальної діяльності студентів в ансамблевому класі; формування виконавської культури як основи готовності до інструментально-виконавської діяльності; застосування індивідуального підходу до формування в студентів виконавського стилю педагогічного керівництва учнівським інструментальним колективом; систематичне залучення майбутніх учителів музичного мистецтва до різних форм концертно-виконавської діяльності; інтеграція різновидів музично-виконавської діяльності студентів; оптимальне поєднання теоретичного та практичного досвіду студентів з проекцією на практичну роботу з учнями; опора на метод активізації виконавської практики. Визначено структуру готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організаційно-педагогічної діяльності в учнівському інструментальному колективі, що передбачає наявність таких компонентів: мотиваційного (відповідальність за виконання завдань), орієнтаційного (знання й уявлення про особливості й умови діяльності, вимоги до особистості), операційного (володіння способами та прийомами діяльності; необхідними знаннями, уміннями, навичками; процесами аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення), вольового (самоконтроль, уміння керувати діями, з яких складається процес діяльності), оцінного (самооцінка власної підготовки та її відповідності процесу вирішення професійних завдань).

Біографії авторів

Віктор Миколайович Лабунець, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва

Жанна Юріївна Карташова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28