ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.42-51

Анотація

У статті акцентується увага на важливості в умовах реалій сьогодення (війна з рф) пріоритетності військово-патріотичного виховання студентської молоді у вищих школах України. Підкреслюється, що військовопатріотичне виховання є складовою частиною патріотичного виховання. Зазначається, що організація військово-патріотичного виховання повинна бути спрямована на усвідомлення студентською молоддю значущості й важливості у їх житті прагнення захисту своєї країни; формування психо-фізичної та морально-духовної готовності до служби в армії; розумінні цінностей цього важливого аспекту їх життєдіяльності для себе, їх родин та країни в цілому. Сучасна молодь повинна відчувати потребу у захисті своєї країни на всіх фронтах, починаючи безпосередньо з лінії бойових дій й закінчуючи професійно-грамотною, кваліфікаційно-компетентною допомогою у відбудові України. Прагнення студентської молоді долучатися до цих безперечно історико-знакових моментів життя України буде свідчити про їх свідомість громадянському обов’язку, мужності, розумінні цінностей життя, свободи та розвитку; бажанні конструктивно-позитивних змін; подоланні тих перешкод, які заважають країні у її розквіті. Зазначається, що цінності демократії, як показує професійний педагогічний досвід не можуть розглядатися та усвідомлюватися без розуміння студентами власного обов’язкового вкладу у захист та збереження своєї держави. Акцентується увага на пріоритетних формах і методах військово-патріотичного виховання студентської молоді. Наголошується, що військово-патріотичний аспект виховної діяльності акцентує увагу на: потребі молоді до захисту тих цінностей, що їм найдорожчі; подоланні, як що є, проявів невпевненості в собі; позитивних змін в своєму оточенні; мотивації до прийняття відповідальних рішень; розуміння та відчування себе особою яка хоче та може захистити себе, свою родину й країну. Підсумовується важливість та пріоритетність у сучасній вищій школі України: військово-патріотичного напряму виховання студентської молоді; розумінні молодими людьми цінностей країни, її захисту та незалежності; розумінні та розв’язанні студентами соціально-моральних завдань у контексті викликів суспільства; формуванні морального мислення, моральної зрілості й морального самовдосконалення; розпізнаванні моральних провокаторів та хибних ціннісних орієнтирів. Зазначається, що цінності демократії, які виборюють й захищають українці підтверджує їх бажання цивілізаційного вибору для суспільства, держави й розвитку своїх дітей, що є безумовним пріоритетом у моделюванні системи навчально-виховного процесу сучасних вищих шкіл України.

Біографія автора

Ірина Олексіївна Кучинська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28