ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРОВАДЖЕННЯ ПАРТИСИПАТИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.84-93

Анотація

У статті поставлена нова проблема у сфері методології та методики наукових досліджень, що полягає в актуалізації застосування партисипаторних досліджень, що практично не використовуються в Україні. Розкрито сутнісні характеристики партисипаторних досліджень. Особливості реалізації партисипаторних досліджень у сфері освіти обумовлені: сучасна освіта зіштовхується з організаційно складними навчальними, виховними та управлінськими завданнями, і кожна підсистема освіти та окрема освітня організація мають унікальні проблеми, які не завжди можна вирішити стандартизованими методами; система освіти орієнтована на саморегуляцію, самоврядування та формування партисипативної культури всіх учасників освітнього процесу, включаючи вчителів, учнів, батьків та адміністрацію закладів освіти; різноманітність видів освітньої діяльності та варіативність її характеристик в різних підсистемах освіти визначаються специфічністю кожної галузі, що унеможливлює уніфікацію застосування освітніх стандартів; сучасна освіта є варіативною та динамічною і орієнтована на інноваційність у змісті та методиках педагогічної діяльності; оцінка ефективності освітньої діяльності є складною та неформалізованою, і отримання достовірної інформації можливе переважно завдяки самообстеженню, самоаналізу та самопроєктуванню у всіх видах діяльності. Всі ці підходи до партисипативного управління в освіті включають партисипаторні дослідження як невід’ємну та важливу частину. Їх реалізація передбачає прилучення всіх учасників освітнього процесу до вирішення проблеми якості освіти. Активне звернення до колективної свідомості та практики колективної діяльності різних учасників освітнього процесу сприяє спільному виявленню проблем, пошуку їх причин та чинників, прийняттю рішень у реалізації дослідницької та проєктної діяльності, а також сприяє формуванню базових цінностей, норм та стандартів партисипативної культури всіх учасників дослідницького процесу в освіті.

Біографія автора

Олексій Павлович Муковіз, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Умань

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії початкового навчання

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28