СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ МІГРАНТІВ У КАНАДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.21-31

Анотація

Канада має значний досвід з інтеграції мігрантів, у тому числі й дорослого віку, у своє суспільство і ринок праці. З огляду на це, метою статті є висвітлення того шляху і змін, що відбувалися упродовж становлення і розвитку системи навчання дорослих мігрантів. Автором було з’ясовано, що дорослий мігрант не відрізняється від типового дорослого учня в плані цілей, потреб та уподобань до вибору різних освітніх програм чи навчальних курсів. Разом з тим, було відзначено, що дорослий мігрант має дещо інші мотиви і сильнішу мотивацію до навчання, які зумовлені різними соціальними та особистісними чинниками. У статті наведено їх деталізований перелік та запропоновано коротку характеристику. З огляду на викладене, було простежено, як в межах системи освіти дорослих Канади враховувалися освітні потреби дорослих мігрантів на різних етапах формування і розвитку канадської системи освіти і навчання дорослих. Було виокремлено такі три етапи: мовні курси для дорослих мігрантів без врахування андрагогічних принципів навчання; розвиток громадянської освіти та запровадження принципів навчання дорослих у практику мовних курсів; інтеграція освітніх можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти. Кожен етап вносив як позитивні, так і негативні зміни у систему навчання дорослих мігрантів, які було охарактеризовано та обґрунтовано. Визначено перспективи подальших досліджень, пов’язаних з аналізом освітніх можливостей Канади для інтеграції українських мігрантів, що вимушено стали біженцями через війну.

Біографія автора

Марія Вікторівна Білан, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Київ

аспірант відділу андрагогіки

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28