РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.63-75

Анотація

У статті розглядається актуальність стратегічного розвитку закладів освіти. Стратегічне управління є управлінням закладом освіти, за яким: гарантовано виконання сформульованої місії та поставлених цілей; забезпечено успішну діяльність у довгостроковій перспективі; забезпечено гнучку реакцію на зміни внутрішнього середовища; організація має змогу відповіді на виклик зовнішнього оточення; людський потенціал сприймається як основна цінність організації; діяльність організації орієнтована на задоволення запитів споживачів. Наголошено, що розвивальну спрямованість управлінню надавав, перш за все, системний характер пошуку шляхів оновлення освітньої системи та способів адекватного управління нею. Інструментом управлінського впливу було визначено програму розвитку аграрного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Визначено сутність поняття «програма розвитку аграрного факультету» як засобу спрямування та інтеграції зусиль колективу на підвищення ефективності роботи структурного підрозділу та університету загалом, що розробляється на підставі глибокого аналізу стану освітньої системи й визначає основні шляхи її модернізації; узагальнений довгостроковий план реалізації місії та досягнення мети спільнотою факультету. Підкреслено, що в основу програми покладено цінності, що втілюються в життя факультету: гуманізм, якість, національна свідомість, професіоналізм, креативність. Наголошено, що відкритість, інклюзивність, право на критику та увага до критики – основні принципи діяльності факультету. Обґрунтовано, що запровадження програми розвитку аграрного факультету проходило в два етапи: визначення місії факультету; розробка програми розвитку. Серед наявних форм стратегічного аналізу при вивченні стану освітньої системи факультету було обрано SWOT-аналіз як один із найпоширеніших видів аналізу в сучасному маркетингу. SWOT-аналіз надав можливість з’ясувати та структурувати сильні й слабкі сторони освітньої організації, а також її потенційні можливості та загрози, що досягається за допомогою порівняння внутрішніх сил і слабких сторін свого структурного підрозділу з можливостями зовнішнього середовища. Для встановлення зв’язків між сильними й слабкими сторонами освітньої системи аграрного факультету, а також можливостями й загрозами, що існують в його оточенні, представлено SWOT-матрицю.

Біографія автора

Лілія Асхатівна Мартинець, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Київ

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28