СУТНІСНО-ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.51-63

Анотація

Сучасне суспільство для повноцінного свого функціонування потребує громадянської активності своїх членів, які достатньою мірою орієнтуються у суспільних процесах й можуть усвідомлено визначати у них власне місце та діяти з користю як для суспільства, так і для себе. Надто важливою проблемою у цьому контексті є формування громадянської компетентності як інтегративної характеристики особистості, що ґрунтується на якостях (цінності, мотивації, ставлення) та кваліфікаційних ознаках (здатності, готовності), необхідних і достатніх для ефективного виконання ролі громадянина. У статті висвітлено такі ключові поняття як компетентність, компетентнісний підхід, ключові компетентності. Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «громадянська компетентність». На основі аналізу наукових поглядів і концепцій, а також рекомендацій Ради Європи акцентовано увагу на головних ознаках і компонентах громадянської компетентності. У дослідженні наведено узагальнене визначення поняття «громадянська компетентність», яке трактує її як готовність особистості активно, відповідально й ефективно реалізовувати комплекс громадянських прав і обов’язків у демократичному суспільстві, застосовувати свої знання й уміння на практиці. Автором враховано важливість ролі освітньої галузі, компетентнісного підходу, педагогічного та соціального впливів на дефінітивний аналіз поняття громадянської компетентності. Громадянську компетентність як одну із ключових компетентностей варто розглядати як соціальне явище, що можна сформувати шляхом навчання та виховання. На основі аналізу наукових праць і нормативної бази встановлено низку суміжних понять, що є дотичними до визначення терміну «громадянська компетентність». Громадянська компетентність охоплює такі категорії, як громадянськість, громадянська активність, громадянська відповідальність та виявляється у соціально-комунікативній здатності особистості у громадянській участі, в уміннях розв’язувати соціальні конфлікти й проблеми, що є передумовою саморозвитку й самореалізації особистості, проєктування власної життєвої стратегії. Автором зроблено висновки, що сформована громадянська компетентність через набуття необхідного обсягу знань та досвіду сприяє результативній участі особистості у громадянській діяльності.

Біографія автора

Сергій Васильович Маланчук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький

аспірант

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28