ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.151-160

Анотація

У статті проаналізовано інноваційні практики професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти в умовах неформальної та інформальної освіти. Здійснено обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми в умовах нестабільності й невизначеності. Наголошено, що безперевний професійний розвиток науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти є важливим складником професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Обґрунтовано, що неформальний та інформальний складники навчання сприяють професійному розвитку викладачів. Проаналізовано сутність інновацій як інструмента професіоналізації викладачів в умовах неформальної та інформальної освіти, що сприяють професійному розвитку. Охарактеризовано інновації, розроблені на теоретичному й практичному рівнях виконання наукового дослідження. Здійснено аналіз окремих інновацій, спрямованих на сприяння професійному розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (на прикладі ініціатив відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Ззюна НАПН України). Актуалізовано доцільність розширення мережі центрів андрагогічної майстерності викладачів. Акцентовано увагу, зокрема, на апробації авторських тренінгів і програм підвищення кваліфікації, освітній ініціативі «Кластер корпоративного навчання», створенні віртуальних проєктних команд, розробленні та впровадженні тематичного відеоконтенту, апробації науково-методичного забезпечення професіоналізації андрагогів. Окреслено значення запропонованих інновацій для професійного розвитку викладачів ЗВО та обґрунтовано доцільність їх подальшого впровадження в умовах неформальної та інформальної освіти.

Біографія автора

Олена Валеріївна Аніщенко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Київ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28